ที่ปรึกษาสำนักงานทหารเรือหญิง

๑. พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล

๒. พล.ร.ต.หญิง วรนารถ พงศ์พิพัฒน์

๓. พล.ร.ต.หญิง ศิริกัญญา พุ่มเสนาะ

๔. พล.ร.ต.หญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ