ทหารเรือหญิงรักษ์สุขภาพ กับ ความยั่งยืนของกองทัพเรือ