เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563”

ส่งมอบความเคารพรักและความห่วงใยแด่ข้าราชการอาวุโส ทร.หญิง ที่เกษียณอายุราชการ ทางไปรษณีย์ ในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้วงเวลาสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดระบาดแพร่กระจาย