ข่าวสารหน่วยงาน

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19

วันนี้ 3 เม.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำน …

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19 Read More »

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล่า

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล …

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 สพ.ทร. ฝึกระเบียบวินัย ท่ามือเปล่า Read More »