ข่าว สน.ทร.หญิง

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ สรุปบัญชีทรัพย์สิน/ ครุภัณ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. Read More »

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ได้แก่ พล.ร.ต.หญิง พัชรา วัดอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเ …

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 Read More »

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563”

ส่งมอบความเคารพรักและความห่วงใยแด่ข้าราชการอาวุโส ทร.หญ …

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563” Read More »

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ การปรับแผนปฏิบัติราชการของ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร. Read More »

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พื้นที่ กทม. เรื่อง ระเ …

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สลก.ทร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สลก.ทร. Read More »

สน.ทร.หญิง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทรงคุณค่า “กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรม” ปี งป.63 ให้แก่ ร.อ.หญิง ปุญณิญาน์ สิงหา สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี สังกัดนาวิกโยธิน โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

นายทหารเรือหญิงทั้ง 2 นาย เป็นแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทร …

สน.ทร.หญิง มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทรงคุณค่า “กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรม” ปี งป.63 ให้แก่ ร.อ.หญิง ปุญณิญาน์ สิงหา สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี สังกัดนาวิกโยธิน โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ ในงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »

สน.ทร.หญิง จัดงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ ทร.หญิง 18 นาย และผู้แทนฯประจำ …

สน.ทร.หญิง จัดงานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »

หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะได้รับอนุญาตให้เข้าพบ ผบ.ทร.เพื่อรับนโยบาย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. มอบนโยบายให้ สน.ทร.หญิง ม …

หน.สน.ทร.หญิง พร้อมคณะได้รับอนุญาตให้เข้าพบ ผบ.ทร.เพื่อรับนโยบาย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สน.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม Read More »

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกำลังพ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. Read More »