adminlady

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมี พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิงเป็นประธาน

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงานทำบุญเเนื่องในวันคล้ายวันสถา …

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมี พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิงเป็นประธาน Read More »

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รับมอบหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จาก พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ณ สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รับมอบหน้าที่ หัวหน้าสำนั …

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รับมอบหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จาก พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ณ สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. เข้ารับโล่ปร …

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 1300 – 1600 ณ ห้องประชุม พร.3

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก. …

ประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 6/63 วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 1300 – 1600 ณ ห้องประชุม พร.3 Read More »

หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง เป็นประธานประชุมผู้แทนทหารเรือหญิง ณ ห้องประชุม พล.ร.ท สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓