adminlady

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ สรุปบัญชีทรัพย์สิน/ ครุภัณ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร. Read More »

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ได้แก่ พล.ร.ต.หญิง พัชรา วัดอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเ …

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ สน.ผบ.ทร., พธ.ทร. และ สบ.ทร. พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง นำคณะ สน.ทร.หญิง เข้าแสดงความยินดี แก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 Read More »

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19

วันนี้ 3 เม.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำน …

สง.ปรมน.ติดเขี้ยวเล็บ นศ.พยาบาลกองทัพเรือสู้ภัยโควิด19 Read More »

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563”

ส่งมอบความเคารพรักและความห่วงใยแด่ข้าราชการอาวุโส ทร.หญ …

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สน.ทร.หญิง สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสานต่อสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง “สืบสานประเพณีไทยสายสัมพันธ์ทหารเรือหญิง 2563” Read More »

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ การปรับแผนปฏิบัติราชการของ …

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร. Read More »

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พื้นที่ กทม. เรื่อง ระเ …

สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. Read More »