การมอบประกาศเกียรติคุณ
ร.อ.หญิง ปุญณิญาณ์ สิงหา
ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี
กล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณค่าคุณธรรม
เพชรแห่งหทารเรือ
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมี พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิงเป็นประธาน
พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รับมอบหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จาก พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ณ สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทร. พร้มอเยี่ยมกำลังพลหญิง ในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๓
หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ จก.วศ.ทร. และ ผอ.สวพ.ทร พร้อมเยี่ยมกำลังพลหญิง ในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓

ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง

ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทหารเรือหญิง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมี พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิงเป็นประธาน

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ พล.ร.ต.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รับมอบหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จาก พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ ณ สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

คุณค่าและความทรงจำของสำนักงานทหารเรือหญิง

นโยบายผู้บังคับบัญชา

เกี่ยวกับทหารเรือหญิง

006108
Users Today : 20
This Month : 521
Total Users : 6108
Total views : 10437